Walne zgromadzenie

Uwaga Członkowie Stowarzyszenia!!!
Walne Zebranie Sprawozdawcze odbędzie się 21.02.2023 w Muzeum na Węglowej
I termin – 18:30
II termin – 19:00
Obecność obowiązkowa!