HISTORIA

Poznaj nasze początki

Historia Stowarzyszenia sięga 1988 r. Wtedy to sympatycy zabytkowej motoryzacji spotykający się w kawiarni „Czar czterech kółek” zawiązują Klub Starych Pojazdów „Ritz”. Nazwa ta nawiązująca do owianego legendą, przedwojennego białostockiego hotelu służy im także przy organizacji pierwszej większej imprezy – Rajdu Ritza. Jego pierwsza edycja miała miejsce w dniach 9-11.06.1989 r i zgromadziła wiele ciekawych pojazdów. W kolejnych latach Członkowie Klubu stale go rozwijają organizując m. in. kolejne edycje wspomnianego rajdu czy też wystawy dla publiczności, a także postanawiają zalegalizować swoją działalność. Dzięki ich staraniom w 1993 r. powstaje Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Techniki „MOTO RETRO”. Kultywuje ono tradycje Klubu w propagowaniu historii automobilizmu m. in. poprzez prezentacje zabytkowych aut i motocykli na imprezach plenerowych. Od 2004 roku pod postacią Rajdu Pogoni wskrzeszona zostaje inicjatywa zwiedzania najciekawszych zakątków Podlasia w dawnych pojazdach. Z biegiem czasu cieszy się ona coraz większym zainteresowaniem, a na jej kolejne edycje przybywają załogi z całej polski, a także z Białorusi, Litwy czy Rosji. W skutek owocnej współpracy z władzami miasta oraz województwa zmienia ona także swoją nazwę – pierwotnie na Białostocki Rajd Moto Retro, a następnie na Podlaski Rajd Moto Retro.

Od chwili powstania Moto Retro jego Członkowie nie ustają również w dążeniu do stworzenia stałej ekspozycji swoich zbiorów w postaci Muzeum Motoryzacji i Techniki. Ich działania zwieńczone zostają sukcesem w 2006 roku, kiedy to na terenie jednego z dawnych, wojskowych magazynów przy ulicy Węglowej w Białymstoku powstaje „Muzeum na Węglowej”. Niemal natychmiast miejsce to staje się swego rodzaju centrum Stowarzyszenia, będącym zarówno miejscem wewnętrznych spotkań jak i możliwością „wyjścia do ludzi” i kontaktu z sympatykami zabytkowej motoryzacji. Organizowane są tu wystawy, zloty i rajdy, a okolica placówki znajduje upodobanie również wśród miłośników motoryzacji niezwiązanych w żaden sposób ze Stowarzyszeniem.

Z roku na rok „MOTO RETRO” rozszerza swoją działalność organizując oraz uczestnicząc w rajdach zlotach i wystawach pojazdów zabytkowych oraz innych imprezach plenerowych w tym  charytatywnych. Jego Członkowie nieustannie pozyskują kilkudziesięcioletnie nieraz pojazdy oraz eksponowane późnej w muzeum zabytki techniki. W strukturach Stowarzyszenia działalność rozpoczynają koła tematyczne. Pierwszym z nich jest klub motocyklowy „MOTO RETRO FG” zrzeszający miłośników dawnych jednośladów. Innym jest grupa miłośników pojazdów, które dopiero uzyskują status aut zabytkowych i kolekcjonerskich – Moto Retro Youngtimer Club. W 2022 roku działalność rozpoczęło trzecie koło – Sekcja Strażacka, wzorowana na jednostkach OSP oraz opiekująca się dość licznym w zbiorach Stowarzyszenia sprzętem ppoż.

Plany na kolejne lata są niezmienne. Pozyskiwanie, odnawianie i wystawianie w hali muzealnej nowych eksponatów, organizacja Podlaskiego Rajdu Moto Retro oraz imprez pobocznych – wystaw i rajdów, a także zachęcanie wszystkich do szanowania zabytków techniki i motoryzacji, których wciąż ubywa. Co jednak przyniesie los… czas pokaże.