Wysokość składek członkowskich za rok 2024

Uwaga Członkowie SMSMiT „MOTO RETRO”

Decyzją Zarządu wysokość składek członkowskich za rok 2024 została podwyższona do 120 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia: BOŚ Bank: 32 1540 1216 2054 4459 2116 0001