Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

UWAGA CZŁONKOWIE SMSMiT „MOTO RETRO”

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się 02.04.2024 r na terenie firmy Universtal w Białymstoku – ul. Popiełuszki 113

I Termin – godz. 18:00

II Termin – godz. 18:15

PODANE TERMINY OKREŚLAJĄ GODZINY ROZPOCZĘCIA OBRAD – prosimy o wcześniejsze przybycie w celu potwierdzenia obecności oraz odebrania Mandatu Wyborczego, co będzie możliwe już od 17:30 i pozwoli na sprawne przeprowadzenie Zebrania.

Mandaty będą wydawane TYLKO na podstawie AKTUALNYCH LEGITYMACJI CZŁONKOWSKICH SMSMiT „MOTO RETRO” – osoby, które jeszcze nie posiadają tegorocznych legitymacji powinny odebrać je podczas wtorkowych zebrań Stowarzyszenia.

 

Przypominamy, że OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA, a jej brak, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania nr. 5/2023 należy usprawiedliwić przez wiadomość e-mail na adres: zarzad_motoretro@wp.pl, bądź telefonicznie do Członka Zarządu. Brak obecności i usprawiedliwienia będzie skutkował pisemną naganą.

 

Prosimy także o zapoznanie się przed Walnym Zebraniem z Uchwałą Zarządu SMSMiT „MOTO RETRO” nr 4/2024 oraz jej załącznikami – Uchwała Zarządu SMSMiT MOTO RETRO w sprawie Walnego 2024

Zarząd SMSMiT „MOTO RETRO”